Z besedo športnik razumemo nekoga, ki polprofesionalno ali poklicno nastopa v določenem športu in k temu posledično sodijo tudi poškodbe, ki jih lahko preprečimo ali zmanjšamo verjetnost za njihov nastanek, vendar zgolj ob pravilni vadbi. Le-ta pomeni združevanje različnih komponent treninga, kot so motorične sposobnosti z gibljivostjo, vzdržljivost v moči, izometrične vaje, ki omogočajo statične položaje v gimnastiki in predvsem elementi moči in eksplozivnosti, ki so nujni za uspešne nastope.