Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Spletno mesto www.pro-fit-team.com je spletna trgovina, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.

SPLETNE CENE (artikli v akciji) veljajo samo za nakupe preko spletne trgovine www.pro-fit-team.com in hkrati za nakupe, ki niso namenjeni nadaljnji prodaji. Popusti se ne seštevajo. Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu, pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Naročanje

Naročanje poteka prek Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščeni v kategorijah.

Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. O morebitni spremembi naročila oz. preklica, mora kupec o tem ponudnika obvestiti na email naslov info.profitteam@gmail.com, kjer mora navesti tudi številko nakupa, ki je omenjena v elektronskem sporočilu o nakupu.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec ima pravico, da kupljen paket vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 15-ih dneh od prejetja blaga. To mora sporočiti pisno pisno na naslov BUDA, Davorin Budler s.p., Vzhodna ulica 10, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na naslov info.profitteam@gmail.com, blago pa vrniti v nadaljnjih 15 dneh. V tem primeru kupec sam poravna stroške, ki nastanejo ob vračilu kupljenega paketa trenerstva. Podjetje BUDA, Davorin Budler s.p. bo kupcu vrnila že plačano kupnino.

Reklamacije

Kupec lahko podjetju sporoči morebitno reklamacijo v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, razen pri nakupu potrošnih materialov, če je kupec odprl varnostni pečat. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bilo blago izročeno/prodano.

Načini plačila

V spletni prodajalni so omogočeni naslednji načini plačila:

  • plačilo po predračunu (predračun boste prejeli po e-pošti).
  • direktno plačilo s kreditno kardico (varno plačevanje s sistemom Paymill)

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta.

Varovanje podatkov

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Z nakupom na spletni strani www.spray.si dovoljujete, da podjetje BUDA, Davorin Budler s.p. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Podjetje BUDA, Davorin Budler s.p. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podatki so zaščiteni z enskripcijo v šifrirani obliki kar preprečuje vdor pred zalonamernimi kodami s strani tretjih oseb. Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja. Kupec lahko kadarkoli zahteva izbris svojih podatkov iz naše baze strank.

Avtorske pravice

Spletno mesto www.pro-fit-team.si je v lasti podjetja BUDA, Davorin Budler s.p.. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Mariboru.